زندگی باشیمی

شيمي و محيط زيست :

يكي از بحران هاي امروزي كه آن را بيشتر زاييده ي گسترش تكنولوژي و پيشرفتهاي صنعتي و كشاورزي مي دانند ، آلودگي محيط زيست است . محيط زيست را مي توان آب، خاك، هوا و موجودات زنده دانست.

الف) آلودگي آب : فاضلاب و به عبارتي پساب بسياري از كارخانه ها داراي مواد شيميايي هستند ، باعث آلودگي آب مي شود . به طور كلي ، اثر آلوده كننده هاي آب بر آبهاي سطحي بيشتر مشهود است ، زيرا از طرفي تخليه ي فاضلابهاي صنعتي باعث تغيير تركيب آب مي شود و از سوي ديگر ، بارندگيهاي شديد در هواي آلوده و همچنين شست و شوي زمينهاي زراعتي آغشته به كودها و آفت كشها باعث ورود بسياري مواد شيميايي در آبهاي سطحي و حتي آبهاي زير زميني مي شود.

پسابهاي گرم صنعتي گرچه فاقد مواد شيميايي هستند ، اما به علت به هم زدن شرايط زندگي آبزيان ، نوعي آلودگي معروف به آلودگي گرمايي در آب بوجود مي آورند.

ب)آلودگي خاك : يك عامل مهم آلودگي خاكتجمع سالانه ميليونها زباله ، قوطي هاي كنسرو ، آهن اسقاطي ، كاغذ ، شيشه ، پلاستيك و ..... در محيط زيست است. چون اغلب اين مواد توسط باكتريها تجزيه ناپذيرند ياسرعت تجزيه ي آنها بسيار كم است ، آثار آنها همچنان در خاك باقي مي ماند و آلودگي خاك را سبب مي شود . در حال حاضر ، روشهايي براي تهييه بيوگاز (گازي است كه براثر انجام فرآيند هاي زيست شيميايي باكتريها بر روي زباله ها بوجود مي آيد و درصد زيادي آن را گاز متان تشكيل مي دهد.)از زباله ، بازيافت آهن از آهن اسقاطي ، بازيافت كاغذ از زباله هاي كاغذي و ....در حال تحقيق و اجراست كه تاحدي از شدت اين الودگيمي كاهد.عامل مهم ديگر در آلودگي خاك ، اضافي كودهاي شيميايي ، مواد حشره كش ، قارچ كش و علف كش است كه برروي گياهان يا زمين مي پاشند. اغلب، اغلب اين مواد تركيب هاي  سمي و كلر دارند كه خود به خودتجزيه نمي شوند.

ج) آلودگي هوا:آاودگي هوا شامل وجود انواع مواد آلوده كننده از قبيل گازها ، دوده و ديگر ذره هاي جامد معلق مانند سرب، گرد و خاك و حتي گرده هاي گياهان است.

مهمترين منابع آلوده كننده ي هوا عبارتند از : خودروها ، انواع موتورها،نيروگاهها با سوخت هاي فسيلي،دستگاههاي توليد گرما ، كارخانه ها و صنايع دودزا ، كارخانه هاي سيمان و استخراج فلز ها.

مهمترين عوامل آلوده كننده ي هوا عبارتند از: 1-گاز سمي كربن منوكسيد . خودروهاي بنزيني به مقدار زيادي گازCO وارد هوا مي كنند.2- اكسيدهاي نيتروژن. در موتورهاي درون سوز ، مقداري از گاز هاي نيتروژن و اكسيژن هوا بايكديگر تركيب شده NO توليد مي كنند. در نتيجه، دود خارج شده از اگزوز اتومبيلها، علاوه بر  CO2 ، COو هيدروژن سوخته نشده ، داراي مقداري NO نيز هست.نسبت گاز NO حاصل از موتور ديزلي بيشتر از موتور بنزيني است ، زيرا دماي سوختن در موتورهاي ديزلي بيشتر است . گاز NO پس از خروج از لوله اگزوز در اثر تابش فرابنفش با اكسيژن هوا تركيب و به گاز نيتروژن ديوكسيدتبديل مي شود.3- گوگرد ديوكسيد.اين گاز عمدتاً مربوط به سوختن نفت كوره (نفت سياه ) است كه در كارخانجات و نيروگاههاي بزرگ مورد استفاده قرار مي گيرد . گوگرد موجود در نفت، به هنگام سوختن نفت ، به گاز گوگرد ديوكسيد تبديل مي شود. گاز SO2 در بخار آب موجود در هوا حل مي شود و سولفورو اسيد پديد مي آورد . بنابراين ، اين گاز تحريك كننده ي چشم ، بيني و شش هاست  . همچنين در غلظت هاي زياد باعث پيدايش باران اسيدي و در نتيجه ، خوردگي مجسمه ها و بناها مي شود.

د)آلودگي تركيبهاي سرب : بنزين خودروها غالباً داراي ماده اي بنام تتراتيل سرب است كه به منظور روان كردن سوپاپها و بهسوزي بنزين به آن اضافه مي شود. سوختن اين ماده در موتور اتومبيل سبب پراكنده شدن ذرات جامد و معلق تركيب هاي سرب در هوا مي شود كه هم سمي اند و هم به صورت رسوب هاي جامد وارد دستگاه تنفسي مي شوند. در حال حاضر در كشورهاي پيشرفته سعي بر اين است كه به تدريج كاربرد سرب را در بنزين كاهش دهند و متوقف سازند . موتور اتومبيل هاي مدل پايين طوري است كه بدون وجود تترااتيل سرب در بنزين ، خوب كار نمي كند ، اما موتور اتوموبيل هاي مدل بالا اين طور نيست . امتياز ديگر خودروهاي مدل بالاي خارجي اين است كه در لوله اگزوز آنها دستگاهي به نام كنورتور (تبديل كننده ) تعبيه شده است و اين دستگاه سه گاز آلوده كننده مهم را قبل از خروج از لوله اگزوز به گازهاي غير سمي تبديل مي كند . NO را به N2 ، CO را به  CO2 و هيدروكربن هاي نسوخته را به CO2 و H2O تبديل مي كند.

ه)پديده ي تخريب لايه اوزون : لايه اوزون كه نقش محافظ كره ي زمين از تابش پرانرژي فرابنفش خورشيد را دارد ، در ارتفاع 16 تا 48 كيلومتري سطح زمين هكچون غلافي كره ي زمين را احاطه كرده است . مصرف متوالي گازهاي كلروفلوئورو كربن در انواع افشانه هاي آرايشي و بسياري از صنايع شيميايي ، به لايه اوزون آسيب رسانيده است . به طور ي كه اين لايه در حال نازك شدن و حتي سوراخ شدن است . تخريب و سوراخ شدن اين لايه باعث عبور غير قابل كنترل تابش فرا بنفش خورشيد مي شود كه سبب افزايش دماي زمين ، ذوب يخهاي قطبي و افزايش آب درياها شده در نهايت ، به زير آب رفتن خشكي ها مي انجامد . همچنين ، موجب سوختگي پوست ، ابتلا به سرطان پوست و بيماريهاي چشمي نيز مي شود.

شيمي در منزل :  

الف)مواد غذايي : مواد غذايي در بدن مصرف مي شود تا بدن رشد كند و خرابيها ترميم شوند . مواد غذايي مصرف مي شوند تا براي حركتهاي ما انرژي توليد كنند و بدن را گرم نگهدارند. فرآيندهاي شيميايي بدن ما به غذا نياز دارند. مواد غذايي مورد نياز بدن را مي توان به طور خلاصه به شش گروه طبقه بندي كرد : 1- پروتئينها 2- كربوهيدراتها 3- چربيها 4- مواد معدني 5- ويتامينها 6- آب

ب) پاك كننده ها: هر چيزي كه در پاك كردن چرك از لباسها يا دست و صورت شما مؤثر باشد ، پاك كننده ناميده مي شود . معمولاً از دو نوع پاك كننده استفاده مي شود : 1- صابون كه از چربي يا روغن گياهي ساخته مي شود . 2- پاك كننده هاي غير صابوني كه از تركيبهاي نفتي تهيه مي شوند. صابون در آب سخت خوب كف نمي كند ، زيرا يونهاي كلسيم و منيزيم موجود در آب سخت جانشين يونهاي سديم و پتاسيم مولكولهاي صابون مي شوند و صابون نامحلول تشكيل مي دهند. پاك كننده هاي غير صابوني مانند مايع ظرفشويي ، شامپوهاي گوناگون و ... در آبهاي سخت بهتر از صابون عمل مي كنند . يعني لخته تشكيل نمي دهند و بلافاصله كف مي كنند.

شيمي در كشاورزي:

غذا نياز اصلي زندگي انسان است . با توجه به رشد بيش از حد جمعيت جهان ، براي تأمين غذا ، امروزه تغييرات زيادي در تكنولوژي و روشهاي مورد استفاده در كشاورزي ايجاد شده است . اين روشها عبارتند از :

اختصاص دادن زمينهاي بيشتر به كار كشاورزي

ابداع ماشينهاي كشاورزي جديد

دگر گوني در روشهاي حمل و نقل

استفاده بيشتر از انرژي

كاربرد بيشتر علم در كشاورزي

شيمي كشاورزي شاخه اي از علم شيمي است كه انسانها كوشش مي كنند تا به كمك آن راههاي تازه اي براي توليد غذاي بيشتر با هزينه كمتر ، زحمت كمتر و مصرف كمتر مواد اوليه پيدا كنند.
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۸۹/۰۲/۲۱ توسط سميه نصيري
.: Weblog Themes By Blog Skin :.


آپلود عکس

خرید اینترنتی

فال حافظ

قالب وبلاگ